ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: Августстрой ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 148006042
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Бдин 17
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Бдин 17
Телефон: 0899842600
E-mail reservation@artgreenhotel.com
Уебсайт: artgreenhotel.com

 1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
  Августстрой ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни във връзка с осъществено
  запитване по и-мейл или телефон, изпълняване на сключен с Вас договор или предоставяне на
  услуги в областта на туристическите услуги в България, съгласно Закона за защита на личните
  данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (GDPR), както и приложимото
  европейско и българско законодателство.
 2. Видове лични данни, които събира, обработва и съхранява нашето дружество
  Августстрой ЕООД събира, обработва и съхранява доброволно предоставени от Вас лични данни
  като: имена, мобилен телефон, и-мейл, адрес, дата на раждане, ЕГН. Информацията се събира
  съобразно заявената услуга.
 3. Цели на събирането и обработването на лични данни
  Августстрой ЕООД събира и обработа лични данни за следните цели:
   Обработка на постъпило запитване за предоставяне на съответната услуга;
   Индивидуализация на страна по договор, обезпечаване на изпълнение на договора за
  предоставяне на съответна услуга;
  В случай, че личните данни се отнасят до лица под 16 години, Августстрой ЕООД изисква
  изричното съгласие на родител/ законен представител / настойник за събирането и
  обработването на личните данни.
  Августстрой ЕООД не събира, не обработва и не съхранява лични данни, които се отнасят за
  следното: расов и етнически произход , политически, религиозни или философски убеждения,
  генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или ориентация.
  Предвид неголемия обем на физически лица и техните лични ддани, не се провежда оценка на
  въздействието.
  4. Трансфер и предоставяне на лични данни

В зависимост от вида услуга, която сте заявили, Августстрой ЕООД може да обмени определена
лична информация с трети страни / например куриерски фирми, банки, застрахователн
дружества и т.н./. Предоставените от Вас данни се считат за поверителни и за нашите партньори.
При необходимост и с оглед спазване на законовите изисквания  / по силата на закон, съдебен
спор, по искане на правителствен орган и т.н./ е възможно Вашите данни да бъдат предоставени
на съответните институции.
Августстрой ЕООД не отговаря за защита на Вашите данни в случаите, когат чрез достъп до сайта
ни сте се свързали индиректно с други социални мрежи като YouTube, Tweeter, Facebook.

 1. Сигурност на личните Ви данни
  За да гаратира поверителността и защита на лничните Ви данни Августстрой ЕООД съхранява и
  опазва предоставената от Вас информация с помощта на разнообразни мерки /организационни и
  технически/.
  Служителите на дружеството задължително опазват поверителността на личната Ви
  информация, спазвайки предвидените организационни и технически мерки.
 2. Срок на съхранение на личните ви данни
  Августстрой ЕООД съхранява получените Ваши лични данни за срок от 5 години.
  Информация, постъпила в резултат на запитване по мейл се съхраняват за срок от 5 години или
  до изричното писмено оттегляне на даденото съгласие от страна на лицето.
  Лични данни, които фигурират в счетоводни документи се съхраняват за съответния
  законоустановен срок.
 3. Вашите права за защита на личните Ви данни
  Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:
   Право да оттеглите съгласието си – в случаите, когато личните Ви данни се обработват на
  основание дадено от Вас изрично съгласие;
   Право на достъп до личните Ви данни – имате право да изискате и получите
  потвърждение дали се обработват данни, свързани с вас;
   Право на коригиране или допълване – имате право да изискате коригане на неточни
  лични данни;
   Право да бъдеш „забравен“ – имате право да изискате част от личните Ви данни или
  всички лични данни, предоставени от Вас да бъдат изтрити. ЗЕНИРА ЕООД не е длъжно да
  изтрие лични данни, ако ги събира и обработва с оглед спазване на правно задължение,
  което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или за изпълнение на задача от
  обществен инетерес или при упражняване на официални правомощия, които са му
  предоставени, по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за
  установяването, упражняването или защита на правни претенции, за счетоводни цели.
   Право на преносимост на данните – имате право да изтеглите или да получите, ако е
  технически осъществимо, Вашите лични данни, от един администратор към друг. Правото
  на преносимост на данните обхваща само данни, предоставени лично от субекта на
  данни, както и лични данни, събрани от неговата дейност;
   Право на възражение – имате парво да възразите срещу обработването на личните Ви
  данни, включително когато това се отнася към процесите на директния маркетинг.

За Ваше улеснение, по-долу може да намерите формуляри, които можете да използвате при
упражняване на някои гореизложени Ваши права. При упражняване на което и да било от
посочените права, дружестовто има право да изиска да удостоверите Вашата самоличност  и
идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимо
законодателство за защита на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до Комисията
за защита на личните Ви данни:
Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
 
 

Приложение № 1
Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка
Вашето име*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….
До
Наименование: Августстрой ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 148006042
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Бдин 17
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Бдин 17
Телефон: 0899842600
E-mail reservation@artgreenhotel.com
Уебсайт: artgreenhotel.com
С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за
целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови
материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със
Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на дружеството.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за
защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
 
 

Приложение № 2
Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен
Вашето име: ……………………. Данни за обратна връзка (e-mail): …………………….

До
Наименование: Августстрой ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 148006042
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Бдин 17
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Бдин 17
Телефон: 0899842600
E-mail reservation@artgreenhotel.com
Уебсайт: artgreenhotel.com
Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или
от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити
от Вашите бази данни.
Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да
бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му
задължения.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за
защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
 
 

Приложение № 3
Искане за преносимост на лични данни
Вашето име: ……………………. Данни за обратна връзка (e-mail): …………………….
До

Наименование: Августстрой ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 148006042
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Бдин 17
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Бдин 17
Телефон: 0899842600
E-mail reservation@artgreenhotel.com
Уебсайт: artgreenhotel.com
Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите
бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:
e-mail: …………………….
Администратор – приемащ данните: …………………….
Наименование: …………………….
Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): …………………….
E-mail: …………………….
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за
защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
 
 

Приложение № 4
Искане за коригиране на данни
Вашето име: ……………………. Данни за обратна връзка (e-mail): …………………….
До

Наименование: Августстрой ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 148006042
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Бдин 17
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Бдин 17
Телефон: 0899842600
E-mail reservation@artgreenhotel.com
Уебсайт: artgreenhotel.com
Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен
или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:
Данни, които подлежат корекция:
…………………………………………..
Моля да бъдат коригирани по следния начин:
…………………………………………..
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за
защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg
Last Edited on 2018-05-21